Människor som samtalar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Yrkesgrupper

Inom Svenska kyrkan arbetar många yrkesgrupper. Det är präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger men också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare och administrativ personal.

De stora yrkesgrupperna

Här kan du läsa lite kort om de största yrkesgrupperna som jobbar inom Svenska kyrkan Växjö samt vad för utbildning du behöver för att bli präst, diakon, församlingspedagog eller kyrkomusiker.

Präst

En präst håller i gudstjänster, undervisar och ger själavård. En präst kan ha olika yrkestitlar som beror på vad som ingår i just den tjänsten. Exempel är pastorsadjunkt, komminister, kyrkoherde, prost och kaplan. För att bli präst behöver du:

 1. Magisterexamin om 240 högskolepoäng i teologi/religionsvetenskap med krav på specifika kurser. I examen får högst 30 poäng utgöras av annat ämne än teologi/religionsvetenskap.
 2. Totalt minst 255 högskolepoäng.
 3. Prästutbildning vid Svenska kyrkans pastoralinstitut. 

Diakon

Diakonyrket brukar benämnas som ”kyrkans socialarbetare”. En diakon möter många olika människor i olika faser och situationer som livet kan ställa en inför. För att bli diakon behöver du:

 1. Kandidatexamen om 180 högskolepoäng med huvudområde inom psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa. Alternativt en yrkesexamen på lägst 180 högskolepoäng inom motsvarande områden (t ex socionom eller sjuksköterska). 
 2. Pastoralteologisk utbildning för diakoner, som ges vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Församlingspedagog

Som församlingspedagog arbetar du framförallt med lärande och ansvarar ofta för  barn-, ungdoms- och vuxengrupper. För att bli församlingspedagog behöver du ett av följande alternativ:

 • Lärarexamen om 180 högskolepoäng.
 • Kandidatexamen om lägst 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng padagogik/didaktik/utbildningsvetenskap. 
 • Fritidsledarutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola utifrån särskilda behörighetsregler.
 • Arbetslivserfarenhet från arbete med barn och ungdom inom församling kompletterad med utbildning från universitet/högskola utifrån särskilda behörighetsregler.

Därtill behöver du:

 • Pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger, som ges vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Församlingsassistent, pedagog

I den pedagogiska församlingsverksamheten arbetar ibland även pedagoger och assistenter som har en annan pedagogiskt utbildning eller erfarenhet än  församlingsassistenterna. 

Kyrkomusiker

En kyrkomusiker ansvarar för och arbetar med gudstjänstmusik, konserter och körverksamhet. En kyrkomusiker kan ha olika yrkestitlar som till exempel kantor eller organist. För att bli kyrkomusiker behöver du gå en utbildning i tre steg:

 1. Först behöver du en fackutbildning inom kyrkomusik. Denna får du antingen genom folkhögskola eller universitet/högskola. Observera att det val du gör här senare blir avgörande för vilken nivå din kyrkomusikerexamen kommer att landa på och i förlängeningen vilken typ av tjänst du vill arbeta med.
 2. Parallellet med steg 1 kontaktar du ett stift för att där kunna göra de stiftsförlagda momenten i din utbildning. Det innebär bland annat handledd praktik i församling.
 3. Slutligen går du en pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker, som ges vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Värdinna/vaktmästare

I varje församling arbetar en eller flera värdinnor eller vaktmästare med att ta hand om det praktiska arbetet i kyrkor och församlingshem. Mycket av arbetet består i att möta församlingsmedlemmar, hjäpa dem till rätta och ordna med praktiska förutsättningar för trivsel och verksamhet.

Kyrkogårdsarbetare

Som kyrkogårdsarbetare jobbar du med att sköta om utemiljöer såsom grönytor, planteringar, gravar och kyrkogårdar. Ofta arbetar du i ett arbetslag med en förman som leder arbetet med att ta hand om de områden ert arbetslag ansvarar för.

Administrativ personal

I varje församling finns en administratör som hanterar bokningar, svarar på frågor och stöttar upp det administrativa arbetet i församlingen. På pastoratets kansli samt kyrkogårds- och fastighetsförvaltningens kontor finns ytterligare personal som arbetar med administration och förvaltning för hela pastoratet. 

Förtroendevalda

Man kan bli förtroendevald och vara med och besluta kring frågor i församlingsråd och kyrkoråd. Förtroendevald kan man bli genom att engagera sig i olika nomineringsgrupper (kyrkopolitiken) som röstas fram genom demokratiska val där alla medlemmar har rösträtt.

Ideellt arbete

Som volontär ställer du upp med din tid utan ersättning. Du kan bidra på många olika sätt och vara ett uppskattat stöd för en annan människa. 

Så styrs Svenska kyrkan Växjö

Svenska kyrkan Växjö styrs ytterst av förtroendevalda kyrkopolitiker. För att utföra uppdraget i pastoratet, ansvarar domprosten med stöd av pastoratets ledningsgrupp.