Någon håller upp en visselpipa. Ett ansikte syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten finns för att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. För att visselblåsarlagen ska vara tillämplig måste det misstänkta missförhållandet beröra många, en krets som kan beskrivas som allmänheten.

Inom Svenska kyrkan Växjö är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Vanliga frågor

När ska du anmäla? Vilket skydd har du? Vad kan du förvänta dig? Det finns en hel del som är bra att känna till.

Läs det här innan du gör en visselblåsning

Visselblåsning

Klicka på knappen för att göra en anmälan och följ de vidare instruktionerna.

Gör anmälan