Vederslövs kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Vederslövs kyrkogård

Vederslövs kyrkogård ligger i Vederlövs kyrkby ett par hundra meter från den gamla medeltidskyrkan.

Vederslövs kyrka ligger i Vederlövs kyrkby ett par hundra meter från den gamla medeltidskyrkan. Den nya kyerkan byggdes 1878-80 och ersatte de äldre kyrkorna i Vederslöv och Dänningelanda församlingar, varav den i Vederslöv fortfarande står kvar.

Trots kyrkans läge i samhället kringgärdas den i väster, norr och söder av åkrar och ängar.

Kyrkogårdsområdet avgränsas av en stenmur med grässluttning på insidan. I öster passerar landsvägen alldeles intill stenmuren. Mitt emot kyrkan på andra sidan landsvägen ligger den f d sockenstugan.

Runt stenmuren finns en trädkrans av lönn och allén fram till kyrkan byttes 2011 ut från björk till att bestå av lindar av sorten 'Örebro'. Kyrkogården är i övrigt öppen med gravkvarteren i raka rader utifrån kyrkans långsidor.

En av de äldsta gravvårdarna som finns kvar är över Kristoffer Jonsson, och den uppsattes två år efter kyrkans invigning. En av de större gravvårdarna på kyrkogården är över Johannes Wieslander som för övrigt ansvarade för kyrkbygget.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se