Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vederslövs kyrkogård

Vederslövs kyrka ligger i Vederlövs kyrkby ett par hundra meter från den gamla medeltidskyrkan. Kyrkan byggdes 1878-80 och ersatte de äldre kyrkorna i Vederslöv och Dänningelanda församlingar, varav den i Vederslöv fortfarande står kvar.

Trots kyrkans läge i samhället kringgärdas den i väster, norr och söder av åkrar och ängar.

Kyrkogårdsområdet avgränsas av en stenmur med grässluttning på insidan. I öster passerar landsvägen alldeles intill stenmuren. Mitt emot kyrkan på andra sidan landsvägen ligger den f d sockenstugan.

Runt stenmuren finns en trädkrans av lönn och allén fram till kyrkan byttes 2011 ut från björk till att bestå av lindar av sorten 'Örebro'. Kyrkogården är i övrigt öppen med gravkvarteren i raka rader utifrån kyrkans långsidor.

En av de äldsta gravvårdarna som finns kvar är över Kristoffer Jonsson, och den uppsattes två år efter kyrkans invigning. En av de större gravvårdarna på kyrkogården är över Johannes Wieslander som för övrigt ansvarade för kyrkbygget.