Vederslövs kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Vederslövs kyrka

Vederslövs kyrka uppfördes under 1870-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil, den är en av länets mest oförändrade 1800-talskyrkor.

I Vederslövs kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Vederslövs församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Vederslövs kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Vederslövs kyrka

Kinnevaldsgatan 11
355 94 Vederslöv

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Församlingsexpedition för Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks församlingar

Telefon: 0470-70 48 57
E-post: vaxjo.teleborg@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Teleborgs kyrka, Furutåvägen 5, Växjö

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

 

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Vederslövs församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens båda kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Vederslövs församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Vederslövs kyrka

Vederslövs kyrka hör till Vederslövs församling och är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Vederslövs kyrka har ca 400 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en ramp vid norra sidoentrén samt handikappanpassad toalett. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Vederslövs kyrka uppfördes mellan åren 1878-1879 efter ritningar av Edvard von Rothstein. Den invigdes 1879 av biskop Johan Andersson.

Vederslövs kyrka ligger strax norr om socknens äldre medeltida kyrka. Redan år 1822 bildades en kyrkokassa för byggandet av en ny kyrka i Vederslöv. Den gamla kyrkan var då för trång och ansågs inte kunna byggas till på ett bra sätt. Det dröjde ända till år 1851 innan församlingen verkligen beslutade om nybygget, och fyra år senare hade en plan upprättats för området mitt emot den gamla kyrkan, på andra sidan landsvägen.

Det fanns en tanke om att göra gemensam sak och bygga den nya kyrkan ihop med Dänningelanda församling, men år 1860 satte sig Dänningelandaborna emot detta. År 1867 ändrade valde Vederslövs församling att lägga den nya kyrkan i byn Odenslanda och år 1869 togs det fram ritningar för en kyrka med plats för omkring 800 personer med Tjureda kyrka som förebild. 

År 1871, då bygget skulle påbörjas, väcktes åter frågan om samarbete med Dänningelandas församling. Året efter togs beslut om detta under förutsättning att den gemensamma kyrkan skulle förläggas till Vederslöv, som det var tänkt från början. Nya ritningar togs fram av samma arkitekt och byggnadens storlek beräknades nu istället för 1300 personer. Under uppförandet revs klockstapeln vid den gamla kyrkan i Vederslöv och virket användes till den nya kyrkans bjälklag. När kyrkan stod klar, revs den gamla träkyrkan från år 1750 i Dänningelanda och den medeltida stenkyrkan i Vederslöv lämnades att förfalla.

År 1939 restaurerades Vederslövs kyrka under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

År 1977 invändig restaurering av Vederslövs kyrka ledd av arkitekterna Hans och Karin Lindén, Växjö.

År 2012 utfördes ett planerat utbyte av koppartaket på långhusets södra takfall och efter stormen Egon 2015 byttes akut även det norra takfallet. Pga vattenskada efter stormen målades även ca 1/3 av kyrkorummet om och blev klart år 2016.