Meny

Vederslövs kyrka

Vederslövs kyrka uppfördes under 1870-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil, den är en av länets mest oförändrade 1800-talskyrkor.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Vederslövs kyrka - klicka på bilden

Maxantal i Vederslövs kyrka under coronapandemin: 50 st

Kontakt

Om du vill boka Vederslövs kyrka för dop, vigsel eller begravning, eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks församlingar.

Församlingsexpedition för Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks församlingar

Telefon: 0470-70 48 57
E-post: vaxjo.teleborg@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Teleborgs kyrka, Furutåvägen 5, Växjö

Gudstjänst och verksamhet

Om Vederslövs kyrka

Vederslövs kyrka hör till Vederslövs församling och är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Vederslövs kyrka har ca 400 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en ramp vid norra sidoentrén samt handikappanpassad toalett. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Vederslövs kyrka uppfördes mellan åren 1878-1879 efter ritningar av Edvard von Rothstein. Den invigdes 1879 av biskop Johan Andersson.

Vederslövs kyrka ligger strax norr om socknens äldre medeltida kyrka. Redan år 1822 bildades en kyrkokassa för byggandet av en ny kyrka i Vederslöv. Den gamla kyrkan var då för trång och ansågs inte kunna byggas till på ett bra sätt. Det dröjde ända till år 1851 innan församlingen verkligen beslutade om nybygget, och fyra år senare hade en plan upprättats för området mitt emot den gamla kyrkan, på andra sidan landsvägen.

Det fanns en tanke om att göra gemensam sak och bygga den nya kyrkan ihop med Dänningelanda församling, men år 1860 satte sig Dänningelandaborna emot detta. År 1867 ändrade valde Vederslövs församling att lägga den nya kyrkan i byn Odenslanda och år 1869 togs det fram ritningar för en kyrka med plats för omkring 800 personer med Tjureda kyrka som förebild. 

År 1871, då bygget skulle påbörjas, väcktes åter frågan om samarbete med Dänningelandas församling. Året efter togs beslut om detta under förutsättning att den gemensamma kyrkan skulle förläggas till Vederslöv, som det var tänkt från början. Nya ritningar togs fram av samma arkitekt och byggnadens storlek beräknades nu istället för 1300 personer. Under uppförandet revs klockstapeln vid den gamla kyrkan i Vederslöv och virket användes till den nya kyrkans bjälklag. När kyrkan stod klar, revs den gamla träkyrkan från år 1750 i Dänningelanda och den medeltida stenkyrkan i Vederslöv lämnades att förfalla.

År 1939 restaurerades Vederslövs kyrka under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

År 1977 invändig restaurering av Vederslövs kyrka ledd av arkitekterna Hans och Karin Lindén, Växjö.

År 2012 utfördes ett planerat utbyte av koppartaket på långhusets södra takfall och efter stormen Egon 2015 byttes akut även det norra takfallet. Pga vattenskada efter stormen målades även ca 1/3 av kyrkorummet om och blev klart år 2016.

Följ Vederslövs församling på sociala medier

Personal i Vederslövs församling