Vederslöv gamla kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Vederslövs gamla kyrkogård

Vederslövs gamla kyrkogård har anor från medeltiden. Flera av gravvårdarna vårdas än idag trots att det var längesedan det förekom några gravsättningar här.

Kyrkogårdsområdet är litet och begränsas av en bred och kraftig mur med ingång endas från söder. Väster om kyrkan mellan denna och kyrkogårdsmuren finns ett antal mindre gravvårdar i sten och järn fortfarande kvar.

Kristina Nilssons föräldrar har sina gravar på kyrkogården. Flera av gravvårdarna vårdas än idag trots att det var längesedan det förekom några gravsättningar där.

Tidigare har det funnits en klockstapel och två stigluckor i muren samt ett magasin, ett så kallat kornhus, alldeles utanför kyrkogårdsmuren.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se