Gudstjänst och aktiviteter

Information om gudstjänster i Vederslövs gamla kyrka samt körer, grupper och andra aktiviteter.