Vederslövs gamla kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Gudstjänst och aktiviteter

Information om gudstjänster i Vederslövs gamla kyrka samt körer, grupper och andra aktiviteter.