Vederslövs gamla kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Aktuellt

i Vederslövs gamla kyrka och Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks församlingar.