Vederslövs gamla kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Vederslövs gamla kyrka

Vederslövs gamla kyrka är en typisk medeltidskyrka i romansk stil med inredning bevarad från 1600- och 1700-talen.

Öppettider

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information. Vederslövs gamla kyrka används i huvudsak under sommarhalvåret.

Församlingsexpedition för Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks församlingar

Telefon: 0470-70 48 57
E-post: vaxjo.teleborg@svenskakyrkan.se

Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag: 10.00-12.00 samt 13.30-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Teleborgs kyrka, Furutåvägen 5, Växjö

Gudstjänst och verksamhet

Information om gudstjänster i Vederslövs gamla kyrka samt körer, grupper och verksamhet Vederslövs församling.

Aktuellt

Aktuella händelser i Vederslövs gamla kyrka och Vederslövs församling.

Om Vederslövs gamla kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Vederslövs gamla kyrka.