Meny

Vederslövs gamla kyrka

Vederslövs gamla kyrka är en typisk medeltidskyrka i romansk stil med inredning bevarad från 1600- och 1700-talen.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Vederslövs gamla kyrka - klicka på bilden

På grund av coronapandemin finns det begränsningar kring hur många som kan vistas i Vederslövs gamla kyrka samtidigt. Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Kontakt

Om du vill boka Vederslövs gamla kyrka för dop, vigsel eller begravning, eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslövs och Kalvsviks församlingar.

Församlingsexpedition för Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks församlingar

Telefon: 0470-70 48 57
E-post: vaxjo.teleborg@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Teleborgs kyrka, Furutåvägen 5, Växjö

Gudstjänst och verksamhet

Om Vederslövs gamla kyrka

Vederslövs gamla kyrka hör till Vederslövs församling och är en del av Svenska kyrkan Växjö. Det är en typisk medeltida korkyrk av sten som i princip är oförändrad sedan kyrkan övergavs på 1880-talet. Invändigt är kyrkan rikt dekorerad av väggmålningar från såväl medeltid som 1600-talets renässans. Inredningen är av typisk barockstil från 1600- och 1700-talen.

Sittplatser och tillgänglighet

Vederslövs gamla kyrka har ca 100 sittplatser. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Vederslövs gamla kyrka byggdes förmodligen under 1200-talet. Det är en typisk romansk stenkyrka som sannolikt ersatte en tidigare träkyrka. Långhusets och korets murar har sedan dess höjts och taken rests. Det är bara sakristian som har kvar sitt ursprungliga tunnvalv.

I mitten av 1700-talet förstorades fönstren, utom det mindre på söderväggen som fortfarande är av ursprunglig storlek.

Vederslövs församling slogs under 1800-talets slut ihop med Dänningelanda och byggde i samband med det en ny gemensam kyrka. Efter att den nya kyrkan invigts år 1880 lämnades Vederslövs gamla kyrka åt sitt öde och fick förfalla.

År 1923 förlades församlingens gudstjänster tillfälligt till den gamla kyrkan eftersom den nya kyrkan skulle restaureras. I samband med det dök tankarna upp om att rädda den gamla medeltidskyrkan och återigen göra den tillgänglig för gudstjänstverksamhet. Riksantikvarie Sigfrid Curman lämnade samma år förslag till konservering av den dåvarande ödekyrkan och år 1930 gjordes en restaurering under ledning av arkitekt Paul Boberg.

Mellan åren 1962-1966 utfördes en inre- och yttre restaurering under ledning av Tore Virke, Stockholm.

Mellan åren 1997-1998 utfördes yttre underhållsarbeten under ledning av Smålands Museum.

Följ Vederslövs församling på sociala medier

Personal i Vederslövs församling