Vederslövs gamla kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Vederslövs gamla kyrka

Vederslövs gamla kyrka är en typisk medeltidskyrka i romansk stil med inredning bevarad från 1600- och 1700-talen.

Vederslövs gamla kyrka används i huvudsak under sommarhalvåret. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Vederslövs gamla kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Vederslövs gamla kyrka

Kinnevaldsvägen 15
355 94 Vederslöv

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Församlingsexpedition för Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks församlingar

Telefon: 0470-70 48 57
E-post: vaxjo.teleborg@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Teleborgs kyrka, Furutåvägen 5, Växjö

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Vederslövs församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens båda kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Vederslövs församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Vederslövs gamla kyrka

Vederslövs gamla kyrka hör till Vederslövs församling och är en del av Svenska kyrkan Växjö. Det är en typisk medeltida korkyrk av sten som i princip är oförändrad sedan kyrkan övergavs på 1880-talet. Invändigt är kyrkan rikt dekorerad av väggmålningar från såväl medeltid som 1600-talets renässans. Inredningen är av typisk barockstil från 1600- och 1700-talen.

Sittplatser och tillgänglighet

Vederslövs gamla kyrka har ca 100 sittplatser. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Vederslövs gamla kyrka byggdes förmodligen under 1200-talet. Det är en typisk romansk stenkyrka som sannolikt ersatte en tidigare träkyrka. Långhusets och korets murar har sedan dess höjts och taken rests. Det är bara sakristian som har kvar sitt ursprungliga tunnvalv.

I mitten av 1700-talet förstorades fönstren, utom det mindre på söderväggen som fortfarande är av ursprunglig storlek.

Vederslövs församling slogs under 1800-talets slut ihop med Dänningelanda och byggde i samband med det en ny gemensam kyrka. Efter att den nya kyrkan invigts år 1880 lämnades Vederslövs gamla kyrka åt sitt öde och fick förfalla.

År 1923 förlades församlingens gudstjänster tillfälligt till den gamla kyrkan eftersom den nya kyrkan skulle restaureras. I samband med det dök tankarna upp om att rädda den gamla medeltidskyrkan och återigen göra den tillgänglig för gudstjänstverksamhet. Riksantikvarie Sigfrid Curman lämnade samma år förslag till konservering av den dåvarande ödekyrkan och år 1930 gjordes en restaurering under ledning av arkitekt Paul Boberg.

Mellan åren 1962-1966 utfördes en inre- och yttre restaurering under ledning av Tore Virke, Stockholm.

Mellan åren 1997-1998 utfördes yttre underhållsarbeten under ledning av Smålands Museum.