Växjö domkyrka
Foto: Daniel Johansson

Om Växjö domkyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Växjö domkyrka.

Naturbild där domkyrkans spiror skymtar över träden.

Sigfridslegenden

Enligt legenden visade sig en ängel för missionären Sigfrid och uppmanande honom att bygga en kyrka just på den plats där Växjö domkyrka står än idag.

Väggmålningar från 1500-talet i Växjö domkyrkas själakor.

Växjö domkyrkas historia

Växjö domkyrkans historia sträcker sig över närmare 1000 år. Kyrkan har genomgått många ombyggnader och förändringar men står fortfarande kvar än idag på precis samma plats där den en gång uppfördes.

Interiörbild över Växjö domkyrka med altaret i mitten.

Konstverk och inventarier i Växjö domkyrka

Eftersom domkyrkan har utsatts för diverse bränder och härjningar under tidens lopp, saknas det medeltida förebilder för interiören. Det ärligaste alternativet fann man på 1900-talet vara att satsa på förnyelse i modern tappning.

Läktarorgelns förgyllda fasad från 1700-talet.

Orglarna i Växjö domkyrka

Förmodligen fick Växjö domkyrka en orgel för första gången i slutet på 1500-talet. Idag finns det tre orglar i katedralen.