Växjö domkyrka
Foto: Daniel Johansson

Växjö domkyrka

Växjö domkyrka uppfördes under tidig medeltid och är idag stiftskyrka för Växjö stift och samtidigt en av församlingskyrkorna i Växjö stads- och domkyrkoförsamling.

Vaccinationsbevis Växjö domkyrka

Med önskan att ta ansvar för människors liv och hälsa vill vi kunna samlas många i Växjö domkyrka. Med respekt för regeringens beslut om  vaccinationsbevis för att minska smittspridning och svår sjukdom.

Konserter, inkl Lucia, med entré/biljetter 
kräver vaccinationsbevis.
Personer under 18 år är undantagna från kravet på att uppvisa vaccinationsbevis.

För information om vad som gäller konsert du önskar vara med på, uppmanas du att noga följa information på 
www.svenskakyrkan.se/vaxjo/vaxjodomkyrka. 
Texten uppdateras. 
Följ gärna Växjö domkyrka på facebook, instagram.

Så fungerar vaccinationsbevis
Du laddar ner vaccinationsbeviset på www.covidbevis.se.
Personer under 18 år är undantagna från kravet på att
uppvisa vaccinationsbevis.

Öppettider

Alla dagar kl 9.00-18.00. 
Ibland längre i samband med gudstjänst och verksamhet under kvällstid, se gudstjänstprogrammet för mer info.

Doptider

Lördagar kl 13.00, 14.30 och 16.00.
Söndagar kl 13.00 alternativt i söndagsgudstjänsten kl 11.00.

Vigseltider

Lördagar kl 13.00, 14.30 och 16.00. 

Församlingsexpedition för Växjö domkyrka

Telefon: 0470-70 48 24
E-post: vaxjo.domkyrko@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.30-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Domkyrkocentrum, Gymnasiegränd, Växjö