Västra området

Det västra området sträcker sig från Växjös mellersta delar till Gemla i väster.

Mariakyrkan i Växjö

Mariakyrkan

Mariakyrkan ligger mellan stadsdelarna Hov och Araby i Växjö. Här bedrivs ett rikt gudstjänstliv och församlingsverksamhet i form av konfirmandträffar, kör, mötesplatser, caféer samt samtals- och biståndgrupper. I lokalerna ryms även kristen förskola.

Sankt Sigfrids kapell

S:t Sigfrids kapell

S:t Sigfrids kapell ligger vid S:t Sigfrids folkhögskola på Kronoberg i norra delen av Växjö.

Johanneskyrkan i Växjö

Johanneskyrkan

Johanneskyrkan i stadsdelen Hovshaga är en del av Svenska kyrkan i Växjö. Kyrkan har funnits här sedan 1993.

Hovshaga kapell

Hovshaga kapell

Hovshaga kapell är ett kapell i modern stil som finns på Hovshaga begravningsplats i norra delen av Växjö stad. Kapellet används enbart i samband med begravningar.

Öjaby kyrka

Öjaby kyrka

Öjaby kyrka är en medeltida salkyrka i sengotisk stil som genomgått omfattande renoveringar efter en förödande eldsvåda år 1906.

Bergunda kyrka

Bergunda kyrka

Bergunda kyrka är en medeltidskyrka i romansk stil som under århundraden genomgått många förändringar, vilket bidragit till dess annorlunda karaktär.

Ormesberga kyrka

Ormesberga kyrka

Ormesberga kyrka från 1600-talet är en salkyrka i barockstil som under 1800-talet försågs med ett torn i nyklassicistisk stil.

Örs kyrka

Örs kyrka

Örs kyrka är en medeltidskyrka i ursprunglig sengotisk stil som byggts till i omgångar, under 1800-talet försågs kyrkan med ett nyklassicistiskt torn.

Öja kyrka

Öja kyrka

Öja kyrka uppfördes under 1850-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.