Gravplatsen har återgått till kyrkogårdsförvaltningen
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Vanliga frågor

Svar på några vanliga frågor om begravningsverksamheten. Hittar ni inte svaret på det ni söker är ni välkomna att kontakta Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen.

Kan jag köpa en gravplats i förväg?

Nej, efter år 2000 kan man inte köpa en gravplats. Alla kommuninnevånare har rätt till gravsättning och en gravplats under 25 år som betalas via begravningsavgiften.

För hur lång tid gäller gravrätten?

Gravrätten gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen, möjlighet finns därefter att förlänga tiden. Det finns även ett fåtal gamla gravrätter med längre upplåtelsetid.

Hur länge finns en gravplats?

Så länge det finns en gravrättsinnehavare och gravrättstiden är aktuell.

Får jag bestämma var min anhörige ska begravas?

Ja. Gravsättningen kan ske i hela Sverige under förutsättning att det finns plats. Vänd dig till kyrkogårdsförvaltningen.

Måste det finnas en gravvård på gravplatsen?

Nej, gravrätten ger dig rätt att bestämma hur graven ska utsmyckas. Utformning av gravanordningen regleras dock i gravvårdsbestämmelserna och varierar mellan kvarter och kyrkogårdar. På vissa kvarter kan det t.ex. vara styrt vilken storlek gravvården ska ha eller om gravvården ska vara liggande eller stående. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravvård.

Vem äger gravvården?

Gravvården tillhör gravrättsinnehavaren.

Får jag flytta urnan till en annan plats för att slippa skötseln?

Nej, särskilda skäl krävs. Begravningsutskottet tar beslut i ärendet.

Vilka skötseltjänster kan jag köpa?

Grundskötseln inkluderar borttagning av vissna blommor ur vaser och tvättning samt riktning av gravvård. Du kan även köpa till plantering och skötsel av vår-, sommar-, och höstplantor samt vinterdekorationer. Prisuppgifterna framgår av vår prislista.

Vad innebär det att ha skötsel utan planteringsyta?

Ett skötselavtal utan planteringsyta innebär att det inte finns någon rabattyta framför gravvården. Här får du smycka graven med lösa blommor i vas och vinterdekorationer, du kan alltså inte plantera några växter, varken perenner eller sommarblommor. I priset du betalar ingår att vi tar bort vissna buketter, vinterkransar och vinterdekorationer samt tvättning och riktning av gravsten.

När planteras de säsongsbetonade växterna?

Vårblommorna planteras till valborg och sommarblommorna planteras till midsommar. Höstljung planteras under oktober och vinterdekorationer och granris läggs ut till allhelgona.

Vilka olika typer av gravskick finns?

Växjö kyrkogårdsförvaltning erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, minneslundar för kistor och urnor, askgravplatser, urnkolumbarium samt kistkolumbarium. Se vidare beskrivning av gravskicken samt på vilka kyrkogårdar de erbjuds under fliken gravskick.

Får jag veta var i minneslunden min anhörige är gravsatt?

Nej. Minneslundar är ett anonymt gravskick där man som anhörig inte vet exakt var gravsättningen har skett. Tiden för gravsättning och var i minneslunden gravsättningen kommer att ske beslutar kyrkogårdsförvaltningen.

Vad är skillnaden mellan minneslund och askgravplats?

Minneslund är ett anonymt gravskick, du vet inte var din anhörig är begravd, du får inte närvara vid gravsättning och det finns heller inte någon namnbricka över personen. I askgravplatsen vet du var din anhörig är begravd, du får närvara vid gravsättning och det finns möjlighet att montera en bricka till minne av den gravsatta. Du har en gravrätt på 25 år och par/familj har möjlighet att vila bredvid varandra.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se