Gravplatsen har återgått till kyrkogårdsförvaltningen
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Vanliga frågor

Svar på några vanliga frågor om gravar och gravsättning. Hittar du inte svaret på det du söker är du välkommen att kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen.

Nej, efter år 2000 kan man inte köpa en gravplats. Alla kommuninnevånare har rätt till gravsättning och en gravplats under 25 år som betalas via begravningsavgiften.

Gravrätten gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen, möjlighet finns därefter att förlänga tiden. Det finns även ett fåtal gamla gravrätter med längre upplåtelsetid.

Så länge det finns en gravrättsinnehavare och gravrättstiden är aktuell.

Ja. Gravsättningen kan ske i hela Sverige under förutsättning att det finns plats. Vänd dig till kyrkogårdsförvaltningen.

Nej, gravrätten ger dig rätt att bestämma hur graven ska utsmyckas. Utformning av gravanordning regleras dock i gravvårdsbestämmelserna och varierar mellan kyrkogårdskvarter och kyrkogårdar. På vissa kvarter kan det till exempel vara styrt vilken storlek gravvården/gravstenen ska ha eller om gravvården ska vara liggande eller stående. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravvård.

Gravvården tillhör gravrättsinnehavaren.

Nej, särskilda skäl krävs. Begravningsutskottet tar beslut i ärendet.

Grundskötseln inkluderar borttagning av vissna blommor ur vaser och tvättning samt riktning av gravvård. Du kan även köpa till plantering och skötsel av vår-, sommar-, och höstplantor samt vinterdekorationer. Prisuppgifterna framgår av vår prislista.

Ett skötselavtal utan planteringsyta innebär att det inte finns någon rabattyta framför gravvården. Här får du smycka graven med lösa blommor i vas och vinterdekorationer, du kan alltså inte plantera några växter, varken perenner eller sommarblommor. I priset du betalar ingår att vi tar bort vissna buketter, vinterkransar och vinterdekorationer samt tvättning och riktning av gravsten.

Vårblommorna planteras till valborg och sommarblommorna planteras till midsommar. Höstljung planteras under oktober och vinterdekorationer och granris läggs ut till allhelgona.

Växjö kyrkogårdsförvaltning erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, minneslundar för kistor och urnor, askgravplatser, urnkolumbarium samt kistkolumbarium. Se vidare beskrivning av gravskicken samt på vilka kyrkogårdar de erbjuds under rubriken gravskick.

Nej. Minneslundar är ett anonymt gravskick där man som anhörig inte vet exakt var gravsättningen har skett. Tiden för gravsättning och var i minneslunden gravsättningen kommer att ske beslutar kyrkogårdsförvaltningen.

Minneslund är ett anonymt gravskick, du vet inte var din anhörige är begravd, du får inte närvara vid gravsättning och det finns heller inte någon namnbricka över personen. I askgravplatsen vet du var din anhörige är begravd, du får närvara vid gravsättning och det finns möjlighet att montera en bricka till minne av den avlidne. Det finns en gravrätt på 25 år och par eller familjemedlemmar har möjlighet att vila bredvid varandra.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Hovshaga besökscentrum, Björksätravägen 21, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se