Interiörbild över Växjö domkyrka med altaret i mitten.
Foto: Jonas Hammarström

Kristen tro

Ett studiebesök i Svenska kyrkan för högstadieelever.

Självklart vill vi hålla Svenska kyrkan fortsatt öppen för studiebesök. Genom att möta elever också i egenskap av kyrka hoppas vi kunna besvara frågor som inte alltid får plats i klassrummet.

  • Hur ser Svenska kyrkan på döden?
  • Hur går en begravning till?
  • Hur förklarar Svenska kyrkan treenigheten?
  • Vad är grunden i den kristna tron som Svenska kyrkan representerar?
  • Är Jesus profet?
  • Är Bibeln mer än en historiebok?
  • Vad betyder dopet?
  • Vad är och hur firar vi nattvard?

Att bli visad och kunna ställa frågor om det du ser, gör besöket i domkyrkan ännu bättre. Vi anpassar visningen efter gruppens behov, ålder och förutsättningar. Kanske har ni också önskemål om att guiden betonar ett speciellt område som exempelvis medeltiden, Växjös historia, symboler i kyrkorummet, kristen tro och tradition eller domkyrkans berättelse om legenden om Sankt Sigfrid?

För årskurs 7-9
Samlingen tar 60 minuter.