Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Uråsa kyrkogård

Uråsa kyrkogård ligger naturskönt placerat på en höjd i utkanten av samhället med en utsikt över det delvis öppna odlingslandskapet. Den är omgiven av gamla gårdar och ligger ungefär 24 km utanför Växjö.

Runt kyrkogården går en kallmurad stödmur av natursten och längs den löper också en krans av äldre lövträd. Den största delen av kyrkogården är täckt av gräsmatta. Från den västra grinden och fram mot sakristian finns en gång belagd med modern betongsten. De övriga gångarna är belagda med grus.

De flesta av gravvårdarna är placerade på den södra delen av kyrkogården. Här finns gräsgravar och en grusgrav. Vid den norra muren har det samlats ett antal äldre gravvårdar. Rygghäckar och annan planterad växtlighet saknas, förutom en mindre allé av pyramidekar från kyrkogårdens södra ingång fram till kyrkans absid.

Kyrkan är från tidig medeltid och hade tidigare en separat klockstapel. Under åren 1835-41 gjordes genomgripande förändringar i kyrkobyggnaden. Det tidigare plana innertaket välvdes, läktare byggdes och tornet uppfördes. Två nya fönster togs upp på var långhussida för att några år senare muras igen och ersättas med tre. Kyrkan har restaurerats flera gånger men har sedan 1800-talets omdaningar behållit sin nyklassicistiska karaktär.