Uråsa kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Om Uråsa kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Uråsa kyrka.

Audioguide 

Lyssna till information om Uråsa kyrka via Audioguide.

Sittplatser

Uråsa kyrka har 120 sittplatser.

Tillgänglighet

Handikapptoalett finns i Uråsa församlingshem.
Hörslinga.

Historia

Uråsa kyrka uppfördes redan under 1100 eller 1200-talet och hade tidigare separat klockstapel. Under 1500 och 1600-talen brändes och plundrades kyrkan av danska soldater men renoverades och fortsatte att användas.

Under åren 1835-1841 gjordes genomgripande förändringar i kyrkobyggnaden. Det tidigare plana innertaket välvdes, läktare byggdes och tornet uppfördes. Två nya fönster togs upp på var långhussida för att några år senare muras igen och ersättas med tre. Vapenhuset flyttades först från södra sidan till västra gaveln men ersattes år 1841 av det nya tornet. Kyrkan byggdes om från romansk medeltidskyrka till en kyrka i nyklassicistisk stil och form.

Kyrkan har restaurerats flera gånger sedan dess men har behållit den nyklassicistiska karaktär den fick vid 1800-talets renoveringar.

I Uråsa kyrka gjordes en stor invändig renovering år 1941. Invändiga takmålningar konserverades år 1999. År 2001 målades kyrkan om utvändigt i sin helhet med gotlandskalk. Plåttaket blåste sönder i stormen Gudrun år 2005 för att sedan renoveras och delvis läggas om med ny kopparplåt.