Uråsa kyrka
Foto: Svenka kyrkan Växjö

Uråsa kyrka

Uråsa kyrka är en medeltidskyrka i ursprunglig sengotisk stil som under 1800-talets ombyggnader fick en nyklassicistisk prägel.

I Uråsa kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Ingelstads församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Uråsa kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Uråsa kyrka ligger Uråsa sockenstuga och Uråsa kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Uråsa kyrka

Uråsa
362 53 Uråsa

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Uråsa kyrka är öppen måndag - lördag kl 10.00-15.00.

Dop- och vigseltider

  • Lördagar och söndagar

Församlingsexpedition för Ingelstads församling

Telefon: 0470-70 32 45
E-post: vaxjo.ingelstad@svenskakyrkan.se

Telefontider

Tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.30-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Kyrkans hus, Gamla Växjövägen 33, Ingelstad.

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Ingelstads församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Ingelstads församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Uråsa kyrka

Du kan se och lyssna till sammanfattad information om Uråsa kyrka via audioguiden

Sittplatser och tillgänglighet

Uråsa kyrka har 120 sittplatser. Handikapptoalett finns i Uråsa församlingshem. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Uråsa kyrka uppfördes redan under 1100 eller 1200-talet och hade tidigare separat klockstapel. Under 1500 och 1600-talen brändes och plundrades kyrkan av danska soldater men renoverades och fortsatte att användas.

Under åren 1835-1841 gjordes genomgripande förändringar i kyrkobyggnaden. Det tidigare plana innertaket välvdes, läktare byggdes och tornet uppfördes. Två nya fönster togs upp på var långhussida för att några år senare muras igen och ersättas med tre. Vapenhuset flyttades först från södra sidan till västra gaveln men ersattes år 1841 av det nya tornet. Kyrkan byggdes om från romansk medeltidskyrka till en kyrka i nyklassicistisk stil och form.

Kyrkan har restaurerats flera gånger sedan dess men har behållit den nyklassicistiska karaktär den fick vid 1800-talets renoveringar.

I Uråsa kyrka gjordes en stor invändig renovering år 1941. Invändiga takmålningar konserverades år 1999. År 2001 målades kyrkan om utvändigt i sin helhet med gotlandskalk. Plåttaket blåste sönder i stormen Gudrun år 2005 för att sedan renoveras och delvis läggas om med ny kopparplåt.