Öppen låda med en skrud i.
Foto: LarsErik Tobiasson

Upptäck domkyrkans kyrkorum genom de talande konstverken

En pilgrimsvandring i domkyrkan för mellanstadieelever.

Vi gör en pilgrimsvandring, en upplevelsevandring i domkyrkan. I vapenhuset tar vi på oss kläder som gör det lättare att vara en del i berättelsen. I kyrkorummet möter vi sedan olika personer i den kristna historien. I "Konstverken får liv" stiger Johannes fram ur dopkällan tillsammans med S:t Sigfrid och berättar om dopets betydelse. Ur altarskåpet kommer visa män vid Jesu födelse, hjälpande människor i den barmhärtige samariten och drömmande män i berättelsen om Jakobs stege.

För årskurs 4-6

Bokning och frågor: 0470-70 48 24

Ur läroplanens mål för årskurs 4-6

Undervisningen i religionsvetenskap ska bland annat behandla följande:

  • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna, islam, judendom, hinduism och buddhism.
  • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
  • Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.