Universitetskyrkans logotype.
Foto: Universitetskyrkan

Universitetskyrkan

Alla har vi väl våra tankar och funderingar som vi går och bär på. Vad man än har för funderingar, så kan det vara skönt att få fundera tillsammans med någon. Som präst och diakon är vi gärna denna ”någon” att fundera tillsammans med.

Välkommen till Universitetskyrkan

For English, please scroll down.

Vid Linnéuniversitetet

Universitetskyrkan finns till för studenter och personal vid Linnéuniversitetet i Växjö. Du når oss enklast via telefon och e-post (se längre ner på sidan). Vi finns också på Facebook och Instagram. 

Universitetskyrkan finns till för dig

Vi arbetar ekumeniskt och riktar oss till alla vid Linnéuniversitetet oavsett tro, nationelitet eller sexuell läggning. Om du önskar ett privat samtal är du välkommen att boka tid. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vi kan även förmedla kontakt till andra kyrkor och samfund.

Hitta till Universitetskyrkan i Växjö

Vi har ett kontor på andra våningen i huset Tufvan men når enklast via e-post eller telefon. Länk till karta till Tufvan, lnu.se

Kapellet på campus 

Universitetskyrkan i Växjö har ett eget kapell som du hittar vid slottets grindstugor. Kontakta oss om du vill utnyttja kapellet till att vila, tända ett elektriskt ljus, meditera, be eller bara vara. Kapellet är stillhetens rum, utan telefon eller grupparbetsbord, utan krav på prestation eller krav på att vara tillgänglig. 

Kapellet byggdes på 1990-talet av studenter och lärare på universitetet för att visa alternativ teknik. Huset är byggt i lera och halm. Kapellet hålls ofta låst men du är välkommen att kontakta oss så låser vi upp åt dig.

 

Welcome to the University Church 

At the Linnaeus University

The University Church is for students and staff at the Linneaus University in Växjö. The easiest way to contact us is via phone or email (se contact information further down). You also find us on Facebook and Instagram.

The University Church is here for you

We work in an ecumenical way to meet everyone at Linnaeus University regardless of religion, nationality och sexual orientation. If you would like a private conversation you are welcome to book a time with us. We are bound to secracy and we don´t keep records. We can also assist you in getting in touch with other churches and faiths.

Find the University Church

We have a little office upstairs in the house Tufvan but you easiest contact us via phone or email. Link to map, Tufvan, lnu.se

The Chapel on Campus in Växjö

The University Church has in Växjö has an own chapel which you find close to the gatehouses of the castle. Contact us if you want to use the chapel for rest, to light an electrical candle, meditate, pray or just be. The chapel is a room of calmness, without phones or desks för teamwork. There is no demands for performance nor for you to be available.

The chapel was built in the 1990´s by students and teachers at the university to test alternative techniques. The house is built with clay and straw. The chapel is often kept locked but you are welcome to contact us so we can unlock it for you.

 

Kontakta oss/Contact us

Birgitta Quittenbaum

Vikarie, Diakonkandidat

Magdalena Gustafsson

Diakon- Equmeniakyrkan