Ungdomar som skrattar, fikar och spelar spel.
Foto: Johannes Frandsén/Ikon

Ungdomsgruppen M8, från 14 år och uppåt (Söraby)

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Torsdagar kl 19.30 i Söraby församlingsgård.

Ungdomsgruppen M8 är för ungdomar från 14 år (8:an) och uppåt. M8 = ”mate” Vi träffas, fikar och hittar på roliga saker tillsammans. Kl 18.00 firar vi lovsångsmässa tillsammans i kyrkan.

Följ Söraby församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall torsdagar kl 19.30-21.00 i Söraby gula församlingsgård.

Kontaktperson

Malin Lydig

Malin Lydig

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd