Ungdomar som skrattar, fikar och spelar spel.
Foto: Johannes Frandsén/Ikon

Ungdomsgruppen M8, från 14 år och uppåt (Söraby)

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Torsdagar kl 19.30 i Söraby församlingsgård.

Ungdomsgruppen M8 är för ungdomar från 14 år (8:an) och uppåt. M8 = ”mate” Vi träffas, fikar och hittar på roliga saker tillsammans. Kl 18.00 firar vi lovsångsmässa tillsammans i kyrkan.

Följ Söraby församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall torsdagar kl 19.30-21.00 i Söraby gula församlingsgård.

Kontaktperson

Malin Lydig

Malin Lydig

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.