Foto: Alex Giacomini /Ikon

Ung ledare

Unga ledare gör skillnad, det är den erfarenhet vi som arbetar med unga ledare gör hela tiden. Vi vet att ni är betydelsefulla för våra konfirmander och barn i de olika grupper ni är med och leder.

Ung ledare kan du bli om du är konfirmerad. Vilken uppgift du har som ung ledare, beror på vad det finns för grupper och vad du känner dig bekväm med att göra.

Det är den kyrka eller församling där du har ditt ledaruppdrag, som ansvarar för att du får den utbildning som behövs för att du ska känna dig rustad i det du gör.

Vill du inte vara ledare är det möjligt att vara engagerad på annat sätt.

Alla unga ledare i Svenska kyrkan Växjö träffas ca 4 gånger per år. Då erbjuds du utbildning och en möjlighet att träffa ungdomar med engagemang från andra platser.

Vill du bli ung ledare eller om du önskar ett annat uppdrag, kan du ta kontakt med den kyrka eller församling som du önskar vara i. 

Välkommen att vara med du också!