Några koppar med Svenska kyrkans emblem står uppstaplade bredvid en pumptermos. På en skylt står det Påtår 5 kronor.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Träffpunkt Arken med språkcafé

Onsdagar varje vecka i Ingelstad

Öppet café för daglediga. Välkommen!

Tid och plats

Observera att det är ny tid och lokal! Start onsdag 4 maj.

Varje onsdag kl 13.30-15.30 i Östra Torsås församlinghem, Ingelstad.