Kyrkorummet i S:t Sigfrids kapell.
Foto: Marie Fransson/Svenska kyrkan

Torsdagsmässa, S:t Sigfrids kapell

Torsdagar kl 19.00.

Var gärna med oss i bön, lovsång och mysterium.
Carina Samuelsson, Sara Wåhlin, Johan Wallin, Jonas Hammarström, musikelever, fika efteråt

Torsdagar från 22/8 till 12/12 (ej 31/10 på höstlovet).
Mässor med tema:
29/8 Lovsångsmässa, 5/9 Lovsångsmässa, 26/9 Mässa för ambilaventa, 17/10 Mässa med gospel, 7/11 Sånger till tröst, en mässa om tro och hopp, 14/11 Mässa med sånger från Taizé, 21/11 Mässa med gospel.