Tolgs kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Om Tolgs kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Tolgs kyrka.

Sittplatser

Tolgs kyrka har 450 sittplatser.

Tillgänglighet

Hörslinga.

Historia

Tolgs kyrka uppfördes 1879-1881 och invigdes på Mikaelsdagen den 2 oktober 1881 av biskop Johan Andersson.

Socknen omnämns i de skriftliga källorna första gången 1282 och skrivs då ”Tholge” eller ”Tolge”. Det har funnits en kyrka i socknen sedan medeltiden, och den äldre medeltida kyrkan låg i Tolgs by ca 2 km från platsen där den nuvarande kyrkan finns. Under 1800-talet blev den gamla kyrkan för trång och församlingen bestämde att det skulle byggas en ny kyrka. I samband med bygget revs den äldre kyrkan.