Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tolgs gamla kyrkogård

Tolg gamla kyrka ligger ett par kilometer öster om Tolg nya kyrka. Kyrkplatsen omges av en kallmurad naturstenmur och en blandad trädkrans av lövfällande träd. Mitt på södra muren finns en öppning försedd med järngrindar. Kyrkogården brukas fortfarande som begravningsplats. Här finns ett flertal äldre gravminnen bevarade, bland annat efter de präster vilka tjänat i socknen. Klockstapeln uppfördes i mitten av 1950-talet.

Det har funnits en kyrka på platsen. Under en undersökning som gjordes av platsen kunde rester av en byggnad från medeltiden fastställas.