Tolgs gamla kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Tolgs gamla kyrkogård

Tolgs gamla kyrkogård härstammar från medeltiden. Under en undersökning hittades rester av en kyrkobyggnad från medeltiden.

Tolgs gamla kyrkogård ligger ett par kilometer öster om Tolgs nya kyrka. Kyrkplatsen omges av en kallmurad naturstenmur och en blandad trädkrans av lövfällande träd. Mitt på södra muren finns en öppning försedd med järngrindar. Kyrkogården brukas fortfarande som begravningsplats. Här finns ett flertal äldre gravminnen bevarade, bland annat efter de präster vilka tjänat i socknen. Klockstapeln uppfördes i mitten av 1950-talet.

Det har funnits en kyrka på platsen. Under en undersökning som gjordes av platsen kunde rester av en byggnad från medeltiden fastställas.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se