Tofta ödekyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Tofta ödekyrkogård

På platsen låg från tidig medeltid och fram till slutet av 1700-talet Tofta medeltida kyrka.

Kyrkan tros vara från 1758 och sägs vara uppförd i trä, ca 13 meter lång, 7 meter bred och 4,3 meter hög. Utvändigt var den rödfärgad och med ett tjärstruket tak. I anslutning till kyrkans kor fanns en sakristia och framför sydsidans ingång ett vapenhus. Under sakristian fanns ett gravkor för ätten Ulfsax på Osaby. Av de bevarade grundstenarna framgår att byggnaden utgjordes av en rektangulär salkyrka. I långhusets östra del finns en tvärgående grund, vilket antingen tyder på att en triumfbågsvägg funnits eller att en utbyggnad skett av korpartiet.

År 1785 slogs socknen samman med Tävelsås. Då revs den gamla kyrkan i Tofta och timret användes vid tillbyggnaden av den medeltida träkyrkan i Tävelsås.

Stengrunden från medeltidskyrkan finns kvar idag, men är övervuxen av grästorv. På platsen för kyrkans kor har ett minneskors rests. Några resta naturstenarna finns kvar på kyrkogården idag.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se