Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tofta ödekyrkogård

På platsen låg från tidig medeltid och fram till slutet av 1700-talet Tofta medeltida kyrka.

Kyrkan tros vara från 1758 och sägs vara uppförd i trä, ca 13 meter lång, 7 meter bred och 4,3 meter hög. Utvändigt var den rödfärgad och med ett tjärstruket tak. I anslutning till kyrkans kor fanns en sakristia och framför sydsidans ingång ett vapenhus. Under sakristian fanns ett gravkor för ätten Ulfsax på Osaby. Av de bevarade grundstenarna framgår att byggnaden utgjordes av en rektangulär salkyrka. I långhusets östra del finns en tvärgående grund, vilket antingen tyder på att en triumfbågsvägg funnits eller att en utbyggnad skett av korpartiet.

År 1785 slogs socknen samman med Tävelsås. Då revs den gamla kyrkan i Tofta och timret användes vid tillbyggnaden av den medeltida träkyrkan i Tävelsås.

Stengrunden från medeltidskyrkan finns kvar idag, men är övervuxen av grästorv. På platsen för kyrkans kor har ett minneskors rests. Några resta naturstenarna finns kvar på kyrkogården idag.