Tjureda kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Om Tjureda kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Tjureda kyrka.

Tjureda kyrka hör till Söraby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan ligger högt belägen på ett centralt läge i socknen i nära anslutning till sockenstugan och Norrvidinge gamla tingshus. 

Sittplatser

Tjureda kyrka har 300 sittplatser.

Tillgänglighet

Utvändig ramp till vapenhusets entré.
Hörslinga.

Historia

Tjureda kyrka uppfördes mellan åren 1860-1862. Den invigdes 1862 av biskop Henrik Gustaf Hultman.

Tjureda nämns första gången i de skriftliga källorna år 1341 och skrivs då ”Tyuradha”. Det har funnits en kyrka i socknen sedan medeltiden. Medeltidskyrkan stod ungefär mitt på den nuvarande kyrkogården med koret i öster. Under 1800-talet blev den gamla kyrkan för trång och församlingen bestämde att det skulle byggas en ny kyrka. I samband med bygget revs den äldre medeltidskyrkan.