Tegnérkyrkogården
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Tegnérkyrkogården

Begravningsplats i centrala Växjö.

Om Tegnérkyrkogården

Historia

Från medeltiden och fram till början av 1800-talet användes området kring domkyrkan som begravningsplats, och man begravde även inne i domkyrkan. I brist på användbart utrymme runt kyrkan beslöt man i slutet på 1700-talet att anlägga en ny kyrkogård. Av sanitära skäl beslöt man även att förbjuda begravningar inne i domkyrkan.

Tegnérkyrkogården ligger mitt i Växjö, cirka 500 meter väster om domkyrkan. Den första delen av begravningsplatsen var på cirka en hektar och ritades av arkitekten Fredrik Magnus Piper. Kyrkogården togs i bruk 1809. Sedan dess har den utvidgats flera gånger, senast 1923, och omfattar nu fyra och ett halvt hektar. När kyrkogården anlades låg den i utkanten av staden. Nu är den en grön oas mitt i centrum.

Få kyrkogårdar är så lummiga och idylliska som Tegnérkyrkogården. Men kyrkogården är inte bara en idyll. Den ger också ett stycke Växjöhistoria. Inskriptioner på gravvårdarna erinrar om släkter som spelat en dominerande roll i stadens utveckling. Stadens betydelse som stifts- och regementsstad går att avläsa i gravvårdarnas texter och en del av dem är kulturskyddade.

Begravningskapellet som byggdes på 1850-talet går i nyklassicistisk stil. Kapellet som uppfördes i kyrkogårdens norra del flyttades i samband med en restaurering av kyrkogården på 1880-talet till dess nuvarande plats. 1935 skedde åter en genomgripande renovering ledd av arkitekten Paul Boberg.

Kyrkogården fick 1943, på förslag av dåvarande domprosten Ivar Hylander namnet Tegnérkyrkogården, efter biskop Esaias Tegnér som gravsattes där 1846. Tidigare kallades kyrkogården endast för Växjö begravningsplats.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se