Tegnérkapellet
Foto: Daniel Johansson

Tegnérkapellet

Tegnérkapellet är ett kapell i nyklassicistisk stil som finns på Tegnérkyrkogården centralt i Växjö. Kapellet används enbart i samband med begravningar.

Hitta hit

Norra järnvägsgatan 25
352 30 Växjö

Karta (länk till Google maps)

Kontakt

För bokning eller frågor kontakta Svenska kyrkan Växjös kyrkogårds- och fastighetsavdelning på telefonnummer 0470-70 49 00.

Om Tegnérkapellet

Antal sittplatser

Tegnérkapellet har ca 70 sittplatser.

Tillgänglighet

Ramp vid entrén utmed den norra fasaden.

Historia

När Tegnérkyrkogården anlades 1807-09 fanns inga konkreta planer på ett kapell. Förmodligen uppfördes ett enklare bårhus i trä istället. Det dröjde till år 1850 innan sockenstämman beslutade om ”uppförande å Begrafningsplanen af ett Capell, att begagna wid jordfästningar”. En ritning signerad J. P. Lind antogs den 21 februari 1856, men den har påtagliga olikheter med det nuvarande kapellets utseende.

Kapellet uppfördes först på kyrkogårdens norra del, för att år 1882 flyttas till sin nuvarande plats. Det restaurerades 1933-35 och fick då ett delvis förändrat utseende.

1972 byggdes Tegnérkapellet till mot väster med officiantrum, toalett, städ och nedgång till källaren.