Tegnérkapellet
Foto: Daniel Johansson

Tegnérkapellet

Tegnérkapellet är ett kapell i nyklassicistisk stil som finns på Tegnérkyrkogården centralt i Växjö. Kapellet används enbart i samband med begravningar.

Med anledning av coronapandemin

Begravning och andakt hålls i Tegnérkapellet med max 5 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta hit

Norra järnvägsgatan 25
352 30 Växjö

Karta (länk till Google maps)

Kontakt

För bokning eller frågor kontakta Svenska kyrkan Växjös kyrkogårds- och fastighetsavdelning på telefonnummer 0470-70 49 00.

Om Tegnérkapellet

Antal sittplatser

Tegnérkapellet har ca 70 sittplatser.

Tillgänglighet

Ramp vid entrén utmed den norra fasaden.

Historia

När Tegnérkyrkogården anlades 1807-09 fanns inga konkreta planer på ett kapell. Förmodligen uppfördes ett enklare bårhus i trä istället. Det dröjde till år 1850 innan sockenstämman beslutade om ”uppförande å Begrafningsplanen af ett Capell, att begagna wid jordfästningar”. En ritning signerad J. P. Lind antogs den 21 februari 1856, men den har påtagliga olikheter med det nuvarande kapellets utseende.

Kapellet uppfördes först på kyrkogårdens norra del, för att år 1882 flyttas till sin nuvarande plats. Det restaurerades 1933-35 och fick då ett delvis förändrat utseende.

1972 byggdes Tegnérkapellet till mot väster med officiantrum, toalett, städ och nedgång till källaren.