Tegnaby kyrkplats
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Tegnaby kyrkplats

En av de äldre begravningsplatserna i pastoratet. Kyrkan revs i motten av 1800-talet.

En av de äldre begravningsplatserna som saknar kyrka i pastoratet . Kyrkan revs på 1850-talet och platsen är numera markerad med ett träkors. Sedan 1880-talet ingår kyrkogården i Hemmesjö och Tegnabys gemensamma församling. Den rödmålade klockstapeln restes här 1958 och har tjärat stickspånsklätt tak.

Kyrkogården ligger bakom en lantgård och kan vara svår att hitta till. Man måste passera över gårdsplanen för att komma fram till kyrkogårdens parkeringsplats. Begravningsplatsen är omgärdad med bastanta stenmurar med ingång från öster. På och runt kyrkogården växer ålderstigna lövträd som ger skugga åt gravarna, bland annat en 900-årig ek strax invid södra muren. De anlagda gräsytorna är sedan länge försvunna och numera härskar vitsippan med sin rika blomning på våren. Under sommaren kan man se den mer sällsynta vita krolliljan blomma.

Kyrkogården, som ligger i ett jordbrukslandskap, har varit begravningsplats åt ortens innevånare, och befintliga familjegravar används fortfarande i mindre utsträckning.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se