Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tegnaby kyrkplats

En av de äldre begravningsplatserna i samfälligheten som saknar kyrka. Kyrkan revs på 1850-talet och platsen är numera markerad med ett träkors. Sedan 1880-talet ingår kyrkogården i Hemmesjö och Tegnabys gemensamma församling. Den rödmålade klockstapeln restes här 1958 och har tjärat stickspånsklätt tak.

Kyrkogården ligger bakom en lantgård och kan vara svår att hitta till. Man måste passera över gårdsplanen för att komma fram till kyrkogårdens parkeringsplats. Begravningsplatsen är omgärdad med bastanta stenmurar med ingång från öster. På och runt kyrkogården växer ålderstigna lövträd som ger skugga åt gravarna, bland annat en 900-årig ek strax invid södra muren. De anlagda gräsytorna är sedan länge försvunna och numera härskar vitsippan med sin rika blomning på våren. Under sommaren kan man se den mer sällsynta vita krolliljan blomma.

Kyrkogården, som ligger i ett jordbrukslandskap, har varit begravningsplats åt ortens innevånare, och befintliga familjegravar används fortfarande i mindre utsträckning.