Tävelsås kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Tävelsås kyrkogård

Kyrkogården har använts länge som begravningsplats och det har funnits en kyrka på platsen sedan medeltiden.

På Tävelsås kyrkogård finns gravvårdar med gravstenar från olika epoker. Kyrkogården har använts länge som begravningsplats och träkyrkan kan räkna sitt ursprung från medeltiden. Redan 1336 omnämns socknen i de skriftliga källorna ”in Taeflisaas”

Tävelsås socken slogs samman med Tofta socken 1785. Delar av Tofta kyrka lär numera ingå i Tävelsås kyrka. Klocktornet som tidigare stått som fristående klockstapel flyttades och byggdes in mot kyrkan 1797. Kors-armarna tillkom 1880-82.

Kyrkogården ligger vackert i en sluttning ner mot Tävelsåssjön. En gles björkdunge skiljer vatten och kyrkogård åt. I söder finns samhället med skolan närmast kyrkogårdsmuren.

Kyrkogården ligger i ett odlingslandskap och inramas av glest planterade lindar och lönnar utefter kyrkogårdsmuren. Framför kyrkan mot vägen finns en grupp pyramidavenbok och på baksidan en mindre hästkastanj.

Kyrkogården har ingångar åt väster, söder och öster, varav den östra ingången vetter mot bårhuset, en säregen byggnad med sex hörn. Den är byggd av huggen sten och med två av sidorna i betongglas.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se