Tävelsås kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Om Tävelsås kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Tävelsås kyrka.

Sittplatser

Tävelsås kyrka har ca 275 sittplatser.

Tillgänglighet

Ramp vid huvudentrén.
Hörslinga.

Historia

Tävelsås kyrka är en träkyrka vars äldsta delar förmodligen uppfördes redan på 1400-talet. På platsen låg det tidigare en stavkyrka från tidig medeltid.   

Kyrkan har byggts till, renoverats och förbättrats flera gånger både in- och utvändigt. År 1797 flyttades klockstapeln intill kyrkan och byggdes om till ett kyrktorn. Det var en ovanlig lösning som har bidragit till kyrkans speciella karaktär. Idag är Tävelsås kyrka den enda kyrkan i landet som har ett sådant kyrktorn. 

År 1783 slogs dåvarande Tävelsås församling ihop med Tofta församling, Tofta kyrka revs och virket från den användes till att bygga ut och förbättra kyrkan i Tävelsås. En del inventarier flyttades från Tofta och placerades i Tävelsås kyrka. År 1882 utfördes en större ombyggnad för att möta upp den växande befolningsmängden och Tävelsås kyrka fick då sin nuvarande prägel som en enkel rektangulär salkyrka i klassicistisk utformning, utan utifrån synlig korindelning.

Interiören har restaurerats och omändrats vid ett par tillfällen under 1900-talet.