Meny

Tävelsås kyrka

Tävelsås kyrka är en timmerkyrka vars äldsta delar uppfördes under 1400-talet, kyrkan är en av få korskyrkor i Kronobergs län och har dessutom en unik tornkonstruktion.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Tävelsås kyrka - klicka på bilden nedan.

Maxantal i Tävelsås kyrka under coronapandemin: 40 st

Kontakt

Om du vill boka Tävelsås kyrka för dop, vigsel eller begravning, eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslövs och Kalvsviks församlingar.

Församlingsexpedition för Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks församlingar

Telefon: 0470-70 48 57
E-post: vaxjo.teleborg@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Teleborgs kyrka, Furutåvägen 5, Växjö

Gudstjänst och verksamhet

Om Tävelsås kyrka

Tävelsås kyrka hör till Tävelsås församling och är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Tävelsås kyrka har ca 275 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en ramp vid huvudentrén. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Tävelsås kyrka är en träkyrka vars äldsta delar förmodligen uppfördes redan på 1400-talet. På platsen låg det tidigare en stavkyrka från tidig medeltid.   

Kyrkan har byggts till, renoverats och förbättrats flera gånger både in- och utvändigt. År 1797 flyttades klockstapeln intill kyrkan och byggdes om till ett kyrktorn. Det var en ovanlig lösning som har bidragit till kyrkans speciella karaktär. Idag är Tävelsås kyrka den enda kyrkan i landet som har ett sådant kyrktorn. 

År 1783 slogs dåvarande Tävelsås församling ihop med Tofta församling, Tofta kyrka revs och virket från den användes till att bygga ut och förbättra kyrkan i Tävelsås. En del inventarier flyttades från Tofta och placerades i Tävelsås kyrka. År 1882 utfördes en större ombyggnad för att möta upp den växande befolningsmängden och Tävelsås kyrka fick då sin nuvarande prägel som en enkel rektangulär salkyrka i klassicistisk utformning, utan utifrån synlig korindelning.

Interiören har restaurerats och omändrats vid ett par tillfällen under 1900-talet.

Följ Tävelsås kyrka på sociala medier

Personal i Tävelsås församling