Tävelsås kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Tävelsås kyrka

Tävelsås kyrka är en timmerkyrka vars äldsta delar uppfördes under 1400-talet, kyrkan är en av få korskyrkor i Kronobergs län och har dessutom en unik tornkonstruktion.

I Tävelsås kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Tävelsås församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Tävelsås kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Tävelsås kyrka

Stjärnviksvägen 4
355 95 Tävelsås

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Församlingsexpedition för Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks församlingar

Telefon: 0470-70 48 57
E-post: vaxjo.teleborg@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Teleborgs kyrka, Furutåvägen 5, Växjö

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Tävelsås församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Tävelsås kyrka

Tävelsås kyrka hör till Tävelsås församling och är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Tävelsås kyrka har ca 275 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en ramp vid huvudentrén. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Tävelsås kyrka är en träkyrka vars äldsta delar förmodligen uppfördes redan på 1400-talet. På platsen låg det tidigare en stavkyrka från tidig medeltid.   

Kyrkan har byggts till, renoverats och förbättrats flera gånger både in- och utvändigt. År 1797 flyttades klockstapeln intill kyrkan och byggdes om till ett kyrktorn. Det var en ovanlig lösning som har bidragit till kyrkans speciella karaktär. Idag är Tävelsås kyrka den enda kyrkan i landet som har ett sådant kyrktorn. 

År 1783 slogs dåvarande Tävelsås församling ihop med Tofta församling, Tofta kyrka revs och virket från den användes till att bygga ut och förbättra kyrkan i Tävelsås. En del inventarier flyttades från Tofta och placerades i Tävelsås kyrka. År 1882 utfördes en större ombyggnad för att möta upp den växande befolningsmängden och Tävelsås kyrka fick då sin nuvarande prägel som en enkel rektangulär salkyrka i klassicistisk utformning, utan utifrån synlig korindelning.

Interiören har restaurerats och omändrats vid ett par tillfällen under 1900-talet.