Lösa stenar på klippan ner mot vattnet.
Foto: Johannes Frandsen

Tankegång i Johanneskyrkan

Tisdagar kl 13.30-15.30 i Johanneskyrkan.

Tankegång - låt tanken gå igång!

För alla daglediga. Vi träffas för samtal, fika och ibland en promenad i närheten.
Vi avslutar träffen med gudstjänsten för Små & stora kl 14.30.

Tid och plats

Tisdagar kl 13.30-15.30 i Johanneskyrkan, från 16/8 till 6/12 (ej 6/9 och 11/10).