Runsten utanför Växjö domkyrka
Foto: LarsErik Tobiasson

Svenska/latin: språkhistoria/litterturhistoria

Med hjälp av autentiska källor kan vi undersöka hur språket förändrats över tid.

Växjö domkyrka rymmer många exempel på det svenska folkets språkbruk genom historien. Här kan våra resurser verka som viktiga hjälmedel i fråga om förståelse för språkutveckling och språkhistoria. Med hjälp av autentiska källor kan vi undersöka och diskutera hur språket påverkats av sin samtid, formats och förändrats över tid samt vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom.

Ta Växjö bibliotek som exempel, det grundades år 1666 och var då beläget i domkyrkotornet, innan det flyttades vidare till Karolinerhuset år 1851. Vad innebär det för bokens värde som kunskapskälla? Hur har det påverkat synen på kunskap? Runsten på kyrkans baksida är ett annat exempel, liksom minnestavlan på latin, äldre versioner av psalmböckeroch biblar. Alltihop står till vårt förfogande.

Vem kan först tyda runinskriftens budskap?

Ingångar

  • Hur skiljer sig språket i de tidigaste biblarna från dagens biblar? Hur kommer det sig?
  • Villken roll hade Luther i språkutvecklingen?
  • Vad står det på minnestavlorna i vapenhuset? (Latin.)
  • Hur skiljer sig de svenska bibelöversättningarna från de engelska?
  • Hur har platsen för Växjö bibliotek påverkat Växjöbornas kunskapssyn och inhämtning av kunskap?

Läroplansanknytning GY11

"Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung." (Ur Centralt innehåll för Svenska (SV1).)