Svenska kyrkan Växjö

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon: +46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska: retorik

Akustiken i en katedral kan hjälpa, såväl som stjälpa, en talare. Hur talar man till, och för, människor i en lokal som rymmer 900 personer? Vilka retoriska stilmedel kan vara till hjälp i en domkyrka? Hur når man fram till sina åhörare? Här finns utrymme för att undersöka och diskutera retorikens roll och funktion i språket, såväl praktiskt som teoretiskt.

Ingångar

Hör du inte vad JAG säger?!

  • Hur förbereder och framför man ett tal i en stor lokal? Vilka språkliga finesser kan vara till fördel och vilka fallgropar kan man lätt falla i?
  • Analysera en perdikan, ett avslutningstal eller ett begravningstal som framförts i Växjö domkyrka - vilka retoriska effekter kan man hitta där?
  • Hur hänger vältalighet samman med auktoritet och respekt? Finns det ett samband mellan språk och makt?

Läroplansanknytning GY11

"Kunskaper om språkriktighet samt förmåga att utforma muntliga framställningar som fungerar väl i sitt sammanhang. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen." (Ur Central innehåll för Svenska.)