En person sitter och surfar på sin mobiltelefon.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stöd och omsorg

Alla behöver vi hjälp någon gång. I Svenska kyrkan finns det alltid hjälp att få. Inga problem är för små och obetydliga eller för stora och oöverstigliga. Hit är du alltid välkommen, vart du än befinner dig i livet.

En kvinnlig diakon sitter utomhus och samtalar med en kvinna.

Någon att tala med

Ibland behöver man någon att prata med. Mänskliga problem rör inte bara tron och kyrkan, utan livet överhuvudtaget. Inga problem är för små eller för obetydliga att prata om. Inga problem är heller för stora eller för svåra att prata om.

Någon håller fram tre hjärtan målade i olika färger.

Hjälp andra - gör en insats

Om du har tid över och vill göra en insats för en annan människa, kan du bli volontär och delta i Svenska kyrkans frivilligarbete.

En livboj på en brygga vid vattnet.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som har problem i någon av dina nära relationer. Det kan handla om såväl parrelationer som relationen till barn, föräldrar eller andra närstående. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

Leva vidare - samtalsgrupp för sörjande

Att få leva tillsammans med människor som vi älskar gör livet rikt. Det vi fruktar allra mest är att mista någon som står oss nära. Ändå händer det. Någon av dem som betyder så mycket för oss dör. Förlusten ger oss sorg. Sorgen är individuell och drabbar oss olika.