Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Stickcafé i Bergs kyrka

Varannan onsdag kl 14.00-17.00 i Bergs kyrka.

På stickcafét i Bergs kyrka träffas vi och fikar. Var och en tar med eget fika, vi bjuder vi på kaffe och te. Alla är välkomna med eller utan stickor.

terminsstart

Onsdagen den 15 september.

Tid och plats

Varannan onsdag (ojämna veckor) kl 14.00-17.00 i Bergs kyrka.

Kontakt

Linnéa Ivarsson, tel 070-30 56 483

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd