Söraby kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Om Söraby kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Söraby kyrka.

Sittplatser

Söraby kyrka har 150 sittplatser.

Historia

Söraby kyrka uppfördes 1780-1781 efter ritningar från Överintendentsämbetet och av byggmästare Peter Wiberg och murarmästare Håkan Krasse.

Kyrkan ligger nordost om den plats där den äldre kyrkan som tillhörde Södra Rottne församling låg. Nuvarande Söraby kyrka byggdes efter att församlingarna Norra Rottne och Södra Rottne år 1779 slagits samman till Rottne församling. I samband med kyrkobygget revs de båda församlingarnas medeltida träkyrkor. År 1825 bytte församlingen namn till Söraby församling.