Foto: Pixabay

Sopplunch i Furuby församlingshem

Dag och tid enligt schema.

Sopplunch i Furuby församlingshem. Måltid, gemenskap och program.

Schema våren 2022

2/3: ”Fasta-vad är det?” Richard Grügiel berättar
30/3:  ”Min väg till diakon-bakgrund och framtid” med Elisabet Axén Henley, diakonkandidat i Växjö pastorat
27/4: ”Minns du sången” med Karin Severin
25/5: ”Vårsångsquizz” med Karin Severin