Södra området

Södra området sträcker sig från stadsdelen Teleborg till Uråsa och Jät.

Teleborgs kyrka

Teleborgs kyrka

Teleborgs kyrka är stadsdelskyrka för Teleborg. Här bedrivs gudstjänst- och församlingsverksamhet. Bland annat körer, mötesplatser, caféer och samtalsgrupper.

Tävelsås kyrka

Tävelsås kyrka

Tävelsås kyrka är en timmerkyrka vars äldsta delar uppfördes under 1400-talet, kyrkan är en av få korskyrkor i Kronobergs län och har dessutom en unik tornkonstruktion.

Vederslövs kyrka

Vederslövs kyrka

Vederslövs kyrka uppfördes under 1870-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil, den är en av länets mest oförändrade 1800-talskyrkor.

Vederslövs gamla kyrka

Vederslövs gamla kyrka

Vederslövs gamla kyrka är en typisk medeltidskyrka i romansk stil med inredning bevarad från 1600- och 1700-talen.

Kalvsviks kyrka

Kalvsviks kyrka

Kalvsviks kyrka uppfördes under 1850-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.

Östra Torsås kyrka

Östra Torsås kyrka

Östra Torsås kyrka uppfördes under 1840-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil.

Nöbbele kyrka

Nöbbele kyrka

Nöbbele kyrka uppfördes under 1820-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil som har kvar sin ursprungliga inredning.

Jäts kyrka

Jäts nya kyrka

Jäts nya kyrka uppfördes under tidigt 1900-tal och är en kyrka i jugendstil vars exteriör och gulbruna fasad särskiljer den från andra kyrkor i länet.

Jäts gamla kyrka

Jäts gamla kyrka

Jäts gamla kyrka är en välbevarad medeltidskyrka i romansk stil, vars inredning och målningar härrör från 1600- och 1700-talen.

Uråsa kyrka

Uråsa kyrka

Uråsa kyrka är en medeltidskyrka i ursprunglig sengotisk stil som under 1800-talets ombyggnader fick en nyklassicistisk prägel.