Skogslyckans kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Skogslyckans kyrkogård

Skogskyrkogården mitt i stan.

I början på 1900-talet planerades det för en ny begravningsplats, då Tegnérkyrkogården inte längre räckte till för stadens behov. År 1926 köpte Växjö församling åtta hektar mark av Hovs Bondegård för en anläggning på området Skogslyckan.

Skogslyckans kyrkogård ligger norr om centrala Växjö. Huvudförslaget till kyrkogården upprättades av länsarkitekten Ture Bergentz. Förslaget modifierades senare av länsarkitekten Olof Lundgren. Arbetet med att anlägga begravningsplatsen pågick under dryga tio år som så kallat nödhjälpsarbete. År 1932 påbörjades arbetena och de avslutades med invigningen den 6 juni 1943. Invigningen förrättades av dåvarande biskopen Yngve Brilioth.

Skogslyckans begravningsplats har bevarat karaktären av skogskyrkogård även då bebyggelsen med tiden närmat sig. I kyrkogårdens västsluttning har gravplatserna i naturmarken försetts med gravvårdar i natursten. I denna del ligger även en kvadratisk bevattningsbrunn i röd granit av konstnären Gunnar Torhamn. Den anlades 1952 och bär motiv från Nya och Gamla testamentet. Där ses bland annat hur Rebecka vattnar Abrahams tjänares kameler, Moses slår vatten ur klippan och hur Jesus samtalar med den samariska kvinnan.

Minneslunden anlades 1993-1994 i nära anslutning till bevattningsbrunnen. Den inramas av en avenbokshäck och rhododendronbuskage. I minneslunden finns järnplattor uppsatta med citat hämtade ur bibeln och av Bo Setterlind.

På kyrkogården finns också Skogslyckans kyrka. Från början invigdes den som begravningskapell, men efter en genomgripande ombyggnad 1966 invigdes den till kyrka av dåvarande biskopen David Lindkvist. Vid församlingsdelningen 1977 kom kyrkan att bli församlingskyrka i den nybildade Skogslyckans församling. Krematoriet som byggdes 1943 togs ur bruk under år 2000 och har ersatts med en ny anläggning på Hovshaga begravningsplats.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Hovshaga besökscentrum, Björksätravägen 21, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se