Skogslyckans kyrka
Foto: Marie Fransson

Om Skogslyckans kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Skogslyckans kyrka.

Sittplatser

Skogslyckans kyrka har ca 150 sittplatser.
I samlingssalen Gläntan finns plats för 24 personer.

Tillgänglighet

Utvändiga ramper till huvudentré och sidoentrén "Gläntan".
Automatiska dörröppnare. 
Handikappanpassad toalett. 
Hörslinga.

Dopklänningar, brudkrona och bårtäcke

Dopklänningar, brudkrona och bårtäcke från Skogslyckans kyrka.
Foto: Ulla Sigfridsson

Det finns två dopklänningar att låna vid dop. Inför vigsel finns en liten enkel brudkrona med sju spetsar som reser sig ur en kronring. Två hårnålar.  Brudkronan är en gåva från Gerd Irehammar 2013-10-27. Bårtäcket går att låna för begravningar i Skogslyckans kyrka. Det bokas via begravningsbyrån. 

Historia

Skogslyckans kyrka ritades av Växjöarkitekten Adolf Wiman. Den 6 juni 1943 invigde biskop Yngve Briliot dåvarande Skogslyckans kapell på den nyanlagda Skoglyckans kyrkogård.

1966 byggdes kapellet om till kyrka med att kyrkorummet utvidgades genom att de utvändiga pelargångarna omvandlades till sidoskepp. Arkitekt för ombyggnaden var Hans Lindén.

1994 gjordes en liten tillbyggnad med ny sakristia och mindre ombyggnad av kyrkorummet.

I Skogslyckans kyrka gjordes en ombyggnad 2014 med ut- och invändig tillgänglighet (ny utvändig granitstensramp till huvudentrén inklusive automatisk dörröppnare och en invändig ramp i kyrkorummet upp till koret) samt en ny stor handikapptoalett som byggdes i anslutning till vapenhuset. Kyrkorummet försågs med ny ventilation med till- och frånluft inklusive värmeåtervinning. Kyrkorummet målades om och belysningen kompletterades.