Meny

Skogslyckans kyrka

Skogslyckans kyrka ligger i stadsdelen Hov och är byggd i nordisk klassicistisk stil. Kyrkan används för såväl söndags- och veckogudstjänster som dop, vigslar och begravningar. Församlingsverksamheten bedrivs i huvudsak i det närbelägna församlingshemmet.

I Skogslyckans kyrka firas regelbundet gudstjänst, här finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Skogslyckans kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Skogslyckans kyrka ligger Skogslyckans församlingshem med samlingssalar och mötesplatser. I källaren finns Diakonicentrum som nås via församlingshemmets andra sida med ingång från Allévägen.

Med anledning av coronapandemin

På grund av gällande restriktioner får max 50 personer åt gången vistas i Skogslyckans kyrka.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Hitta till Skogslyckans kyrka

Ekebovägen 15
352 33 Växjö

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Doptider

  • Lördagar, ring eller maila för mer info

OBS! Doptid (i kyrkan) och dopkalas (i församlingshemmet) bokas var för sig. Församlingshemmet bokas via värdinna tel 0470-70 48 78

Församlingsexpedition Skogslyckans kyrka, Högstorps kyrka och Hemmesjö-Furuby församling:

Bokning av dop och vigsel i våra kyrkor:
Församlingsexpeditionen i Skogslyckan
Telefon: 0470-70 48 80 eller e-post

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.30-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Skogslyckans församlingshem, Ekebovägen 15, Växjö

Bokning av församlingshemmet i Skogslyckan:
Värdinna Charlotte Bjällebo Petersson
Telefon: 0470-70 58 78 eller e-post

Bokning av församlingshemmet i Högstorp:
Värdinna Emma Otterström
Telefon: 0470-70 48 47 eller e-post

Bokning av församlingshemmen i Hemmesjö/Billa och Furuby:
Värdinna Anna Mörelius
Telefon: 0470-70 49 53 eller e-post

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

På gång i Skogslyckans kyrka

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Växjö stads- och domkyrkoförsamling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för alla församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Skogslyckans kyrka finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Skogslyckans kyrka

Antal Sittplatser

Skogslyckans kyrka har ca 150 sittplatser. I nuläget följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendation på 50 personer.

Tillgänglighet

Skogslyckans kyrka är tillgänglighetsanpassad med utvändiga ramper till huvudentré och sidoentrén "Gläntan", automatiska dörröppnare och handikappanpassad toalett. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Skogslyckans kyrka ritades av Växjöarkitekten Adolf Wiman. Den 6 juni 1943 invigde biskop Yngve Briliot dåvarande Skogslyckans kapell på den nyanlagda Skoglyckans kyrkogård.

1966 byggdes kapellet om till kyrka med att kyrkorummet utvidgades genom att de utvändiga pelargångarna omvandlades till sidoskepp. Arkitekt för ombyggnaden var Hans Lindén.

1994 gjordes en liten tillbyggnad med ny sakristia och mindre ombyggnad av kyrkorummet.

I Skogslyckans kyrka gjordes en ombyggnad 2014 med ut- och invändig tillgänglighet (ny utvändig granitstensramp till huvudentrén inklusive automatisk dörröppnare och en invändig ramp i kyrkorummet upp till koret) samt en ny stor handikapptoalett som byggdes i anslutning till vapenhuset. Kyrkorummet försågs med ny ventilation med till- och frånluft inklusive värmeåtervinning. Kyrkorummet målades om och belysningen kompletterades.