Sjukhuskyrkans altare
Foto: Svenska kyrkan Växjö/Ingela Stewén

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller närstående, men även för dig som har ditt dagliga arbete på sjukhuset. Sjukhuskyrkans präster och diakoner arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler.

Sjukhuskyrkan är det samlade namnet för den andliga vården på alla våra större sjukhus i Sverige. Den är ett ekumeniskt arbete mellan Svenska kyrkan och Frikyrkorna. Sjukhuskyrkan förmedlar gärna vidare kontakt med församlingar, kyrkor och samfund.

Stöd och samtal

Stöd och samtal för dig som är sjuk

Ibland är det skönt att få dela sina tankar med någon som man vet har tystnadsplikt och som står utanför den vanliga vänkretsen. Med sjukhuskyrkans präster och diakoner kan du samtala om livets gåva och gräns, om glädje och sorg, om smärta till kropp och själ. 

Stöd och samtal för anhöriga

Sjukhuskyrkan finns också för dig som är anhörig, det är ofta väldigt jobbigt att stå bredvid när den man älskar förändras i sjukdom. Man känner sig kanske maktlös och att man inte räcker till. Det kan vara skönt att få samtala med någon om detta.

Samtalsgrupp för dig som mist en familjemedlem

När någon i familjen dör blir ingenting sig likt. Då kan det hjälpa att träffa andra som varit med om samma sak och vet vad det handlar om. Sjukhuskyrkan erbjuder dig att delta i sådana grupper. Sorg och saknad känns olika för alla. I grupperna pratar vi om det som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen.

Det erbjuds grupper för förskolebarn, skolbarn och ungdomar. Vuxna träffar samtidigt andra föräldrar i samma situation. När vi träffas i grupperna har vi olika aktiviteter kring olika teman, till exempel minnen, känslor och vad som blivit annorlunda. Sjukhuskyrkan samarbetar med lekterapin på Centrallasarettet.

Gudstjänst och andakt

Mässa

Måndagar kl 9.00 i andaktsrummet på Centrallasarettet.

Enskild andakt

Vill du fira en enskild andakt med oss eller ta emot nattvarden så gör vi gärna det. Det finns också möjlighet till bikt tillsammans med någon av våra präster.

Dop, vigsel och begravning

I Sjukhuskyrkan hjälper vi till med dop, vigsel och begravning på våra sjukhus. Det är viktiga ritualer när livet förändras och det inte blir som vi har tänkt och önskat. Vi kan också finnas med vid avsked, visningar och minnesstunder.

Var hittar du oss

Sjukhuskyrkan på Centrallasarettet i Växjö

Sjukhuskyrkan finns vid Laboratoriehallen alldeles bortom caféet. I andaktsrummet kan du sitta ner en stund. Här finns en skål med stenar och pärlor som du gärna får lägga på altaret som en symbol för det du känner. Du kan också skriva i vår bok.

Sjukhuskyrkan på Sigfridsområdet i Växjö

Sjukhuskyrkan finns i anslutning till huvudentrén i Centrumbyggnaden. Här finns andaktsrum och arbetsrum. På området ligger också S:t Sigfrids kyrka som är Växjös äldsta kyrka efter domkyrkan.