Sjösås nya kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Sjösås kyrkogård

Sjösås kyrkogård anlades under mitten av 1800-talet i samband med att Sjösås nya kyrka byggdes. Den 3 september 2022 totalförstördes kyrkan i en brand.

Några kilometer norr om Braås samhälle ligger Sjösås kyrkogård i Viås. Sjösås socken ligger nästan vid gränsen till Jönköpings län. Trakten är mycket rik på vattendrag och större delen av socknen täcks av barrskog. Sjösås kyrka byggdes för att Esaias Tegnér ansåg att de gamla kyrkorna i Sjösås pastorat var för trånga. 1831 lades förslagen om att bygga en ny kyrka fram. Den blev dock inte färdig för invigning förrän 1865. Den 3 september 2022 totalförstördes kyrkan i en brand.

Kyrkogården är upphöjd i jämförelse med marken runt omkring och är omgiven av en kallmurad stenmur. Trädkransen omger kyrkogården på tre av sidorna. På två sidor växer det oxel och på framsidan växer det hängbjörkar. Detta är de enda träd som växer på kyrkogården. Det finns kist- och urngravplatser på båda sidorna av kyrkoruinen.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se