Sjösås gamla kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Sjösås gamla kyrka

Sjösås gamla kyrka är en ovanligt välbevarad medeltidskyrka i sengotisk stil som kännetecknas av en tidstypisk och rikt dekorerad 1700-talsinredning.

Sjösås gamla kyrka används i huvudsak under sommarhalvåret. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Sjösås gamla kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Församlingsexpedition för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar

Telefon: 0470-70 32 20
E-post till Gårdsby församling: vaxjo.gardsby@svenskakyrkan.se
E-post till Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar: vaxjo.soraby@svenskakyrkan.se


Telefontider

Måndag, Tisdagar, Torsdagar 10:00-12.00, 13:30-15:30
Onsdagar: 13.30-15:30 
Fredagar 10:00-12.00

 

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Youtube

Växjö pastorat på Youtube

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Sjösås församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Sjösås och Dädesjö församlingar finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Sjösås gamla kyrka

Sjösås gamla kyrka hör till Sjösås församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger vid sjön Örkens östra strand intill landsvägen mellan Braås och Ramkvilla.

Tillgänglighet

I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Där Sjösås gamla kyrka står har man funnit enstaka väggplankor som sannolikt kommer från en stavkyrka från 1100-talet. Det var troligen den första kyrkan på platsen. Den ersattes under 1200-talet av en kyrka i liggande timmer och av denna finns fortfarande sakristian kvar. Resten av kyrkan ersattes på 1400-talet av en stenkyrka och det är den kyrka som står kvar än idag. Under 1700-talet renoverades kyrkan och fick sitt nuvarande utseende. På 1800-talet ansåg biskop Esaias Tegnér att kyrkan var för liten och trång.

En ny kyrka byggdes ungefär 5 kilometer norr om den gamla kyrkan närmare socknens dåvarande medelpunkt. När den nya kyrkan togs i bruk på 1860-talet övergavs Sjösås gamla kyrka och lämnades att förfalla, den räddades dock av traktens hembygdsförening och fick stå kvar som ödekyrka.  

Ungefär 30 år efter att Sjösås fått en ny kyrka öppnade järnvägen Växjö-Klavreström och en station anlades i Braås en bit från den gamla kyrkan, men långt från den nya. Ett samhälle utvecklades runt järnvägen och plötsligt var det den nya kyrkan som låg avsides, medan den gamla kyrkan låg strax utanför ett expansivt stationssamhälle.

År 1943-44 restaurerades Sjösås gamla kyrka efter förslag av professor Erik Lundberg och under ledning av arkitekt Paul Boberg.