Meny

Sjösås gamla kyrka

Sjösås gamla kyrka är en ovanligt välbevarad medeltidskyrka i sengotisk stil som kännetecknas av en tidstypisk och rikt dekorerad 1700-talsinredning.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Sjösås gamla kyrka - klicka på bilden

Kyrkan är sommaröppen helgfria vardagar mellan 9-15.

Maxantal i Sjösås gamla kyrka under coronapandemin: 20 st

Kontakt

Om du vill boka Sjösås gamla kyrka för dop, vigsel eller begravning eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar.

Församlingsexpedition för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar

Telefon: 0470-70 32 20
E-post till Gårdsby församling: vaxjo.gardsby@svenskakyrkan.se
E-post till Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar: vaxjo.soraby@svenskakyrkan.se


Telefontider

Måndag - Fredag 09.00-12.00 

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCV_PHqGCv4o2aBsqqsTlthA

Gudstjänst och verksamhet

På gång i Sjösås församling

Om Sjösås gamla kyrka

Sjösås gamla kyrka hör till Sjösås församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger vid sjön Örkens östra strand intill landsvägen mellan Braås och Ramkvilla.

Historia

Där Sjösås gamla kyrka står har man funnit enstaka väggplankor som sannolikt kommer från en stavkyrka från 1100-talet. Det var troligen den första kyrkan på platsen. Den ersattes under 1200-talet av en kyrka i liggande timmer och av denna finns fortfarande sakristian kvar. Resten av kyrkan ersattes på 1400-talet av en stenkyrka och det är den kyrka som står kvar än idag. Under 1700-talet renoverades kyrkan och fick sitt nuvarande utseende. På 1800-talet ansåg biskop Esaias Tegnér att kyrkan var för liten och trång.

En ny kyrka byggdes ungefär 5 kilometer norr om den gamla kyrkan närmare socknens dåvarande medelpunkt. När den nya kyrkan togs i bruk på 1860-talet övergavs Sjösås gamla kyrka och lämnades att förfalla, den räddades dock av traktens hembygdsförening och fick stå kvar som ödekyrka.  

Ungefär 30 år efter att Sjösås fått en ny kyrka öppnade järnvägen Växjö-Klavreström och en station anlades i Braås en bit från den gamla kyrkan, men långt från den nya. Ett samhälle utvecklades runt järnvägen och plötsligt var det den nya kyrkan som låg avsides, medan den gamla kyrkan låg strax utanför ett expansivt stationssamhälle.

År 1943-44 restaurerades Sjösås gamla kyrka efter förslag av professor Erik Lundberg och under ledning av arkitekt Paul Boberg.

tillgänglighet

I kyrkan finns hörslinga.

Följ Sjösås församling på sociala medier

Personal i Sjösås församling