Sjösås gamla kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Sjösås gamla kyrka

Sjösås gamla kyrka är en ovanligt välbevarad medeltidskyrka i sengotisk stil som kännetecknas av en tidstypisk och rikt dekorerad 1700-talsinredning.

MAXANTAL MED ANLEDNING AV COVID-19

I Sjösås gamla kyrka kan vi samlas max 100 personer. För mer information om gällande restriktioner i Växjö pastorat.

Öppettider

Måndag - torsdag kl 8.00-16.00.

Församlingsexpedition för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar

Telefon: 0470-70 32 20
E-post till Gårdsby församling: vaxjo.gardsby@svenskakyrkan.se
E-post till Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar: vaxjo.soraby@svenskakyrkan.se


Telefontider

Tisdagar och torsdagar kl 10.00-12.00.

 Besöksadress

Söraby församlingsgård
Sörabyvägen 3, Rottne