Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjösås gamla kyrka

Sjösås gamla kyrka är en ovanligt välbevarad medeltidskyrka i sengotisk stil som kännetecknas av en tidstypisk och rikt dekorerad 1700-talsinredning.

Ta en virtuell rundtur i Sjösås gamla kyrka genom att klicka på bilden nedan.

INFO

Fasad och målningsarbeten inklusive konservering av exteriört muralmåleri kommer att utföras på Sjösås gamla kyrka med start i slutet av april fram till och med september.

Kontakt

Om du vill boka Sjösås gamla kyrka för dop, vigsel eller begravning eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen på telefonnummer 0470-70 32 20 eller via e-post till Sjösås församling.

Telefontider
måndag, tisdag och torsdag 10.00-12.00, 13.30-15.00
onsdag 13.30-15.00
fredag 10.00-12.00

Gudstjänst och verksamhet

Sjösås gamla kyrka är en del av Svenska kyrkan Växjö. Klicka här för att ta del av gudstjänstprogrammet eller för att läsa mer gruppverksamheter för olika åldrar.

Om Sjösås gamla kyrka

Sjösås gamla kyrka hör till Sjösås församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger vid sjön Örkens östra strand intill landsvägen mellan Braås och Ramkvilla.

Historia

Där Sjösås gamla kyrka står har man funnit enstaka väggplankor som sannolikt kommer från en stavkyrka från 1100-talet. Det var troligen den första kyrkan på platsen. Den ersattes under 1200-talet av en kyrka i liggande timmer och av denna finns fortfarande sakristian kvar. Resten av kyrkan ersattes på 1400-talet av en stenkyrka och det är den kyrka som står kvar än idag. Under 1700-talet renoverades kyrkan och fick sitt nuvarande utseende. På 1800-talet ansåg biskop Esaias Tegnér att kyrkan var för liten och trång.

En ny kyrka byggdes ungefär 5 kilometer norr om den gamla kyrkan närmare socknens dåvarande medelpunkt. När den nya kyrkan togs i bruk på 1860-talet övergavs Sjösås gamla kyrka och lämnades att förfalla, den räddades dock av traktens hembygdsförening och fick stå kvar som ödekyrka.  

Ungefär 30 år efter att Sjösås fått en ny kyrka öppnade järnvägen Växjö-Klavreström och en station anlades i Braås en bit från den gamla kyrkan, men långt från den nya. Ett samhälle utvecklades runt järnvägen och plötsligt var det den nya kyrkan som låg avsides, medan den gamla kyrkan låg strax utanför ett expansivt stationssamhälle.

År 1943-44 restaurerades Sjösås gamla kyrka efter förslag av professor Erik Lundberg och under ledning av arkitekt Paul Boberg.

tillgänglighet

I kyrkan finns hörslinga.