Naturbild där domkyrkans spiror skymtar över träden.
Foto: LarsErik Tobiasson

Sigfridslegenden

Enligt legenden visade sig en ängel för missionären Sigfrid och uppmanande honom att bygga en kyrka just på den plats där Växjö domkyrka står än idag.

Legenden berättar att en engelsk biskop, Sigfrid av York, blev kallad till Svearike av kung Olof Skötkonung. Kungen som själv hade blivit kristen ville att Sigfrid skulle undervisa och sprida den kristna läran i landet. Sigfrid kom till det blivande Sverige runt år 1000 och begav sig ut i landet på en mödosam resa tillsammans med sina tre systersöner munkarna Unaman, Sunaman och Vinaman.

På vägen genom Värend (trakten runt det som småningom skulle komma att bli Växjö) slog de läger vid norra stranden intill en liten sjö (Växjösjön). Då visade sig en Herrens ängel för Sigfrid och uppmanande honom att bygga en kyrka just på den platsen där de slagit läger. Sigfrid lydde befallningen och lät uppföra kyrkan men fortsatte sedan vidare in i landet för att fortsätta att undervisa om kristendomen. Hans systersöner stannade kvar vid kyrkan för att utveckla och fullfölja kristnandet av trakten.

Under tiden Sigfrid var iväg, fick systersönerna det besvärligt med några av hedningarna runt den nybyggda kyrkan. Hedningarna gick till slut så långt att de mördade munkarna, halshögg dem och placerade deras huvuden i ett träkar som sänktes ner i Växjösjön. När Sigfrid så småningom återvände till kyrkan för att möta upp sina systersöner, såg han ett ljus över sjön som ledde honom till platsen där karet nu flöt på ytan med de tre huvudena lysande som stjärnor. Sigfrid ska inte ha blivit avskräckt av detta utan fortsatte troget sitt kringresande arbete med att sprida läran om Kristus. Efter avslutad gärning återvände han till Växjö där han dog och begravdes inne i kyrkan.

Historiska kopplingar och Sigfrid som skyddshelgon

Det finns många tveksamheter kring hur historiskt sanningsenlig legenden är. Samtidigt finns det vissa belägg för att en engelsk missionär vid namn Sigfrid faktiskt har verkat i Sverige under 1000-talet. Det kan inte uteslutas att han har anknytning till Växjö och blev begravd här. Den äldsta kända versionen av legenden har utformats omkring år 1200 som en försvarsskrift för det nybildade Växjö stift. Sigfrid blev stiftets skyddshelgon och Växjö domkyrka blev den helige Sigfrids kyrka. Han avbildas ofta med tre huvuden i ett kar, Sigfrids helgonattribut.

Församlingsexpedition för Växjö domkyrka

Telefon: 0470-70 48 24
E-post: vaxjo.domkyrko@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.30-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Domkyrkocentrum, Gymnasiegränd, Växjö