Om Sandsbro kapell

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Sandsbro kapell.

 

Historia

Sandsbro församlingshem byggdes till och blev kapell, under åren 2010-2011. Kapellet invigdes på kyndelsmässodagen 2011 av biskop Jan-Olof Johansson.

Ombyggnaden innebar större församlingslokaler för att rymma den växande församlingens behov av utrymme för t ex barnverksamhet och körövningar. Vid tillbyggnaden inreddes även en kyrksal.