Sandsbro kapell
Foto: Fredrik Lidholt

Om Sandsbro kapell

Sandsbro församlingshem byggdes 1984. Det har under åren byggts ut för att slutligen byta namn till Sandsbro kapell och invigas som kyrkorum.

Sittplatser

Kapellets kyrkorum rymmer ca 100 personer.

I samma byggnad som kapellet finns även lokaler samt kök som kan användas för dopkalas, minnesstunder och andra samlingar. Antal sittplatser: 50

Historia

Sandsbro församlingshem byggdes 1984. Det har under åren byggts ut för att slutligen byta namn till Sandsbro kapell och invigas som kyrkorum. Kapellet invigdes på kyndelsmässodagen 2011 av biskop Jan-Olof Johansson.

Ombyggnaderna innebar större församlingslokaler för att rymma den växande församlingens behov av utrymme för till exempel barnverksamhet och körövningar.