Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Så styrs Svenska kyrkan Växjö

Svenska kyrkan Växjö styrs ytterst av förtroendevalda kyrkopolitiker. Här kan du läsa mer om hur organisationen är uppbyggd.

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige 

I kyrkovalet som hålls vart fjärde år utses politiker till kyrkofullmäktige som är det högsta beslutande organet inom kyrkan. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan har en röst i kyrkovalet. Klicka här för att se vilka som är ledamöter i kyrkofullmäktige 2018-2021.

Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Växjö pastorat (pdf)

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och består av ledamöter som utsetts av kyrkofullmäktige. I kyrkorådet ingår även pastoratets kyrkoherde. Klicka här för att se vilka som är ledamöter i Kyrkorådet 2018-2021.

Arbetsordning för kyrkorådet i Växjö pastorat (pdf) 

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet utses av Kyrkorådet och har till uppgift att bereda ärenden innan de tas upp i Kyrkorådet. Pastoratets ledningsgrupp ansvarar för att genomföra besluten som fattas av arbetsutskottet. Klicka här för att se vilka som är ledamöter i arbetsutskottet 2018-2021.

Begravningsutskottet

Begravningsutskottet utses av Kyrkorådet och behandlar övergripande frågor såsom budget och verksamhetsutveckling för begravningsverksamheten. Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen ansvarar för genomförandet av besluten som fattas av begravningsutskottet. Klicka här för att se vilka som är ledamöter i begravningsutskottet 2018-2021.

Församlingsråd

Varje församling har ett församlingsråd vars uppgift är att utveckla församlingslivet tillsammans med de anställda. Församlingsråden utses av kyrkofullmäktige. Klicka här för att komma vidare till församlingarnas sidor, där kan du se vilka som är förtroendevalda för respektive församling.

Anställd personal

Ledningsgruppen

I Svenska kyrkan Växjös ledningsgrupp ingår domprosten, pastoralcheferna, kanslichef, kyrkogårds- och fastighetschef, ekonomichef och personalchef.

Domprosten

Domprosten är pastoratets kyrkoherde men kallas domprost eftersom Växjö domkyrka och domkyrkoförsamling ingår i pastoratet. Kyrkoherdens uppgift är att vara ytterst ansvarig för pastoratets verksamhet och som domprost har man även en del uppgifter i stiftet. Det är alltid en präst som är kyrkoherde/domprost.

Pastoralchefer

Till sin hjälp har domprosten tre pastoralchefer, som också är präster och som ansvarar för verksamheten i var sitt av de tre verksamhetsområdena norra, centrum och södra.

Församlingsherdar

I varje församling, eller i vissa fall kyrka, finns en präst som är församlingsherde och som ansvarar för verksamheten i just den församlingen eller kyrkan.

Kontakta personal i Svenska kyrkan Växjö

Klicka här för att komma till en sida med kontaktuppgifter till all anställd personal i Svenska kyrkan Växjö.