Ett vasstrå framför en solnedgång.
Foto: Magnus Aronsson

Retreat

Ge dig möjlighet att stanna upp och låt själen hinna ifatt. Här kan du se när kommande retreater är inplanerade runt om i Svenska kyrkans Växjös församlingar.

Tillsammans i tystnad under en retreat, kan vi få tid för möten med oss själva, med tystnaden och med Gud. Att dela en dags tystnad i stillhet med andra kan bli en andlig upplevelse som ger styrka i vardagen.